Opstilling af valme

Opstilling af valme

Det første spær opstilles efter dette mål på plantegningen, udvendig gavl til første kant på spæret

Lægtestropper

Sammenskæring ved stik og grat.   

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250