Hanebåndspær uden fod

Hanebåndsspær uden fod

Hanebåndsspær benyttes til huse, hvor tagetagen ønskes udnyttes og hvor der er udlagt betondæk.


Spærene bruge også til renovering at tidligre tagrum

spærne fastholdes så til eksisterende bjælkelag.

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250