RoofConViewer

RoofCon Viewer

RoofConViwer til Visualisering af spærprojekter.

Kort brugervejledning til RoofConViewer leveret af 

http://www.csce.se


Filen *.rcv kan  vedhæftes din mail.

Filen *.rcv kan kun åbnes ved indstallition af RoofConViwer, det sker ved at trykke på det vedhæftet link i mailen, eller brug nedstående link.


Andvend følgende link for at hente den senest gratis version af RoofCon Viewer:

http://www.csce.se/downloads/rcwviewersetup.exe


Brugervejledning kan hentes på følgende side:

http://www.csce.se/support/RcwViewer

Når programmet er indstalleret kan du åbne filen


*.rcv som er vedhæftet mailen.

Udskriv spærtegninger, plantegning eller 3D tegninger.


RoofConViewer


Tip !!

Prøv RoofConViwer, et program som du kan Downloade når vi sender tegninger til gennemsyn hos dig.

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250