Profil

Profil


PRE-TRÆ A/S er grundlagt i maj 1986 af Bent Moesby, og er oprindelig en spærfabrik.


Spærene beregnes i RoofCon/TrussCon, og produceres med tandplader fra MiTek.

Spærene sælges som specialprodukt, designet og produceret til det enkelte projekt

i henhold til kundens ønsker/tegninger.


Dette er stadig en væsentlig del af vores produktion.


En anden væsentlig del af vores produktion er i dag,

præfabrikerede væg -og tagelementer til industribyggeri,

etagebyggeri, idrætshaller, institutioner og parcelhuse/klyngebyggeri m.m.


Byggeelementer udføres som færdigisolerede og beklædte væg/tagelementer,

færdighedsgraden på indvendige/udvendige beklædninger,

evt. montage af vinduer m.m. aftales individuelt for de forskellige projekter.


Op i gennem 90’erne udgjorde langt den største del af vores omsætning,

produktion og montage af byggeelementer til enfamiliehuse i Tyskland,

hvor vi alene i 1994 opførte 120 huse.


Grundet afmatningen på det tyske marked ved årtusindskiftet,

blev vores fokus for salg og produktion af byggeelementer rettet mod det hjemlige marked,

samt eksport til boligbyggeri m.m. på Grønland.


I dag er vores primære salgsområder stadig Danmark og Grønland

med enkelte afstikkere til f. eks Norge.


PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250