Vægelementer

Vægelementer

Vægelementer udarbejdes i samarbejde med kunden.

Audi Fredericia :

PRE-TRÆ A/S har leveret præfabrikerede ydervægselementer

samt præfabrikerede tagelementer.

Gråkjær Arena:

PRE-TRÆ A/S har leveret præfabrikerede ydervægselementer.

PRE-TRÆ A/S

Nybohøje 10-14

DK-Holstebro

Tlf.: 97 41 07 00

Fax.: 97 41 07 11

email.: pre@pre.dk

Vægelemeter leveret til Grønland

PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR - TAGELEMENTER - RÅHUSELEMENTER - TRÆKONSTRUKTIONER

- mærket træspær

DS/EN Certificering i.h.t 14250